Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποστολή με αντικαταβολή σε πελάτες οι οποίοι στο παρελθόν έχουν κάνει κακή χρήση της αντικαταβολής , δεν δίνουν πλήρη στοιχεία αποστολής και επικοινωνίας ή δεν είναι διαθέσιμοι όταν το κατάστημα επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Επίσης, το κατάστημα σε κατασκευές ή μετατροπές που γίνονται βάση υπόδειξης του πελάτη δικαιούται να ζητήσει ένα εύλογο ποσό προκαταβολής πριν ξεκινήσει η παραγωγή της παραγγελίας.