Prestigious Secret

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ηράκλειο Κρήτης,
Οδός 1866 αρ. 31
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
+30 2810 301677 +306948595222

Καλάθι

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης και Συναλλαγών

Καλώς ήρθατε στον Διαδικτυακό Τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.prestigioussecret.gr, εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος».

Με τον όρο «Διαδικτυακός Τόπος»  νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένου, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων και λοιπών πληροφοριών που περιλαμβάνονται υπό την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόντος ιστότοπου.  

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει ως ατομική επιχείρηση στον Ορφανουδάκη  Γεώργιο του Εμμανουήλ και εδρεύει επί της οδού 1866, αρ. 31 και με διακριτικό τίτλο PRESTIGE (ΠΡΕΣΤΙΖ) στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Ελλάδα  και αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης κοσμημάτων- προϊόντων της μέσω διαδικτύου. 

Στοιχεία ηλεκτρονικού καταστήματος:

Έδρα επιχείρησης:  1866 αρ. 3 ,  ΤΚ: 71201

Αποθήκη ηλεκτρονικού καταστήματος:     1866 αρ.31

ΑΦΜ: 103501362     Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 077263127000

ΔΟΥ: Ηρακλείου 

E-mail επικοινωνίας: [email protected]

Τηλ Παραγγελιών: 2810 301677, 6948595222

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ,  ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.prestigioussecret.gr, ΕΦΕΞΗΣ «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ» ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

 Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ,  ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.prestigioussecret.gr,  ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο ιστότοπος κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και των προβλεπόμενων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί αλλά και τις οδηγίες τις 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που εσείς υποβάλλετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται δε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε με κανέναν τρόπο. Με την υποβολή των στοιχείων σας στον διακομιστή ( server)  συμφωνείτε ότι το υλικό που δηλώνετε και ως εκ τούτου εγγυάστε δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση.

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχόμενου  του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα περιεχόμενα και τα απορρέοντα από τον παρόν Δικτυακό Τόπο ανήκουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα απευθείας ή και τα τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν, ήτοι  όσα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση/ ή το ηλεκτρονικό της κατάστημα  ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης/ ή του ηλεκτρονικού της καταστήματος  ή των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.  Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους ή έκθεσή τους στον παρών διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, εκμετάλλευση και εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός από αυτήν που ρητά αναφέρεται στους όρους χρήσης και συναλλαγών .


ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση από εσάς του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου σας καθιστά αυτομάτως και χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και των όρων χρήσης και συναλλαγών, όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Επίσης με την χρήση σας του Διαδικτυακού Τόπου δηλώνετε ότι όλες οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις σας είναι αληθείς και εγγυάστε την ακρίβειά τους. Όποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους οφείλει να απέχει από την χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και από κάθε συναλλαγή με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει και ρητώς δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  Ανήλικοι ρητώς απαγορεύεται να κάνουν χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από χρήστες που δεν έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι έχει γίνει χρήση του Ιστότοπου από παιδιά κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει συλλογή προσωπικών πληροφοριών από χρήστες κάτω των 18 ετών, ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την διαγραφή των εν λόγω δεδομένων από τα αρχεία της επιχείρησης. 

Ρητά αναλαμβάνετε να μην χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον σκοπό, όπως περιγράφεται στους όρους του παρόντος κειμένου. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Από μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος και της επιχείρησης και των συνεργατών της έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στην  απεικόνιση των προβαλλόμενων προϊόντων με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και σχολίων καθενός εκάστου των προϊόντων υπό την επιφύλαξη τυχόν σφαλμάτων ή τροποποιήσεων τυπογραφικών, αριθμητικών ή και απεικονίσεων που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγων διακοπής λειτουργίας του ιστότοπου από ανωτέρα βία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες  ή/και  πληροφορίες που αναφέρονται ή αναρτώνται στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο. Ρητά αναφέρεται ότι τα βάρη των κοσμημάτων ενδέχεται να εμφανίσουν μικρές αποκλίσεις λόγω της χειροποίητης κατασκευής τους. Ενώ για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα links σε άλλα sites, όπως επίσης και από τυχόν διαφημιστική καμπάνια, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα και η επιχείρηση, παρά μόνο η εκάστοτε εταιρία που έχει αναλάβει την προώθηση και την διαφήμιση. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από τις αρχές τις Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Κοινοτικού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια των συναλλαγών με τον Διαδικτυακό τόπο του www.prestigioussecret.gr, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, όπου και έχει την έδρα του το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο της Αρχής  Συνήγορος του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/    καθώς και στο παρακάτω σύνδεσμο ενεργοποίησης της διαδικασίας, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810301677, 6948595222 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected],gr , για την φιλική διευθέτηση τυχόν διαφοράς σας και για την καθοδήγησή σας σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τιμές που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα  περιλαμβάνουν  ΦΠΑ 24%. Θεωρείται δεδομένο πως σε περιοχές που ο συντελεστής ΦΠΑ είναι μειωμένος (16% για νησιά και 0% για χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης),οι τιμές αγοράς θα είναι μικρότερες κατά το ποσοστό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην εκάστοτε περιοχή, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί με τιμολόγιο. Η επιχείρηση όπως και το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Τα βάρη των προϊόντων προκύπτουν από το μέσο όρο κατά τη διαδικασία της κατασκευής, ωστόσο ενδέχεται να υφίστανται μικρές αποκλίσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ -ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος, εκτός του μεταφορέα, τον οποίο έχετε υποδείξει απέκτησε την φυσική κατοχή των κοσμημάτων- προϊόντων. 

Μπορείτε να επιστρέψετε τα κοσμήματα – προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής τους, μαζί με τη συσκευασία  τους και τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης που τα συνοδεύουν. 

 Για επιστροφές προϊόντων, επικοινωνήστε μαζί μας πρωτύτερα στα τηλέφωνα: 2810301677 ή 6948595222 είτε στο mail μας:  [email protected] για να σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες αναλόγως με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. 

Σας παρέχεται, επίσης, η  δυνατότητα αλλαγής του προϊόντος εντός 14 ημερών από την επομένη της παραλαβής του με οποιοδήποτε άλλο κόσμημα της αρεσκείας σας αντίστοιχης αξίας με το πρώτο ή μεγαλύτερης. Στην παραπάνω περίπτωση επιστροφής και αλλαγής προϊόντων εξαιρούνται οι βέρες,  οι οποίες κατασκευάζονται αποκλειστικά για εσάς και δε δύναται η επιστροφή ή αντικατάστασή  τους.

Αν το προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του, ο πελάτης θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσει άμεσα και δικαιούται την επισκευή ή την αντικατάστασή του με άλλο ίδιο προϊόν ίσης αξίας ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής και όχι την επιστροφή χρημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η επιστροφή του προϊόντος θα γίνει με την μεταφορική που συνεργάζεται η παρούσα επιχείρηση.

Τα κοσμήματα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στη συσκευασία τους στην κατάσταση που σας παραδόθηκε, έχοντας φορεθεί μόνο για πρόβα κι όχι για χρήση, ή χωρίς να έχει αλλοιωθεί με κανέναν τρόπο η συσκευασία τους, ώστε να μην υποστούν φθορές κατά τη μεταφορά τους και για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση.

Ειδικότερα, συσκευάζετε το προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας. Μέσα στη συσκευασία τοποθετείτε συμπληρωμένο το έντυπο υπόδειγμα υπαναχώρησης και τέλος αποστέλλετε το δέμα στην έδρα μας με την ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ».

Για επιστροφή προϊόντος λόγω υπαναχώρησης καλείτε τη συνεργαζόμενη εταιρεία από την οποία λάβατε την παραγγελία σας,  ΕΛΤΑ Courier στο τηλ. +30 2810 310604 ή επιλέγετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών επιθυμείτε και μας στέλνετε το δέμα στην έδρα  μας με χρέωση αποστολέα (Αποστολή Προς:  Ορφανουδάκης Γεώργιος-, οδός 1866, αρ 31, ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κρήτης)

 Κοσμήματα που επιστρέφονται και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων δε θα γίνονται δεκτά.Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Στην αντίθετη περίπτωση, έχουμε το δικαίωμα να μην δεχτούμε την επιστροφή και το προϊόν θα επιστραφεί πίσω στον πελάτη-αποστολέα με χρέωση δική του.

 Σε κάθε περίπτωση όμως, επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής του προϊόντος που αντικαταστάθηκε.

Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος και μη αντικατάστασής του με κάποιο άλλο, η επιχείρηση θα καταβάλλει το ποσό της παραγγελίας σας εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη μέρα παραλαβής του στον τραπεζικό σας λογαριασμό, υποδεικνύοντάς μας απλώς το IBAN (GR……………………) του λογαριασμού σας. Από το ποσό που θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας θα αφαιρεθούν τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, η παρούσα επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις (ΑΚ 281).

  Πώς θα πάρω πίσω τα χρήματα που έχω καταβάλλει;

Η επιστροφή των χρημάτων σας εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής που είχατε επιλέξει. Αν είχατε προπληρώσει την παραγγελία σας με PayPal, μόλις παραλάβουμε πίσω τα προϊόντα θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων  σας στο λογαριασμό σας στο PayPal. Αν είχατε προπληρώσει με πιστωτική κάρτα, με την άφιξη των προϊόντων στο κατάστημά μας, ακυρώνεται η χρέωσης της κάρτας σας και τα χρήματα πιστώνονται στον λογαριασμό σας. Ωστόσο, αν είχατε επιλέξει αντικαταβολή  ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και στις 2 περιπτώσεις είναι απαραίτητο να μας υποδείξετε το IBAN του λογαριασμού σας όπου και θα πιστωθούν τα χρήματα των προϊόντων που επιστρέφετε εντός 5 εργάσιμων ημερών.

  Πόσα από τα χρήματα που έχω καταβάλλει θα μου επιστραφούν;

Το ποσό που θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας θα είναι όλο το ποσό που έχετε πληρώσει για τα κοσμήματα πλην των αρχικών εξόδων για τα μεταφορικά (3€) και των εξόδων για την επιστροφή των προϊόντων στο κατάστημά μας (3€). Συνολικά δηλαδή σας επιστρέφεται όλο το ποσό πλην των 6€ που αντιστοιχούν στα μεταφορικά.

   Από το εξωτερικό πώς μπορώ να επιστρέψω αυτό που αγόρασα;

Μπορείτε να επιστρέψετε κοσμήματα που έχετε παραλάβει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που τα παραλάβατε. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να συσκευάστε καλά τα κοσμήματα (στις συσκευασίες που σας έχουν αποσταλεί) προκειμένου να είναι προστατευμένα κατά τη μεταφορά τους. Επίσης για επιστροφές από το εξωτερικό επιβαρύνεστε οι ίδιοι με τα έξοδα αποστολής για επιστροφή από τη χώρα διαμονής σας στην Ελλάδα. Μόλις γίνει παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, θα πιστωθεί ολόκληρο το ποσό της αξίας τους πλην των μεταφορικών για αποστολή στο εξωτερικό . Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ. –  ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εφόσον καταχωρήσετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε ώρες εκτός λειτουργίας του: ΔΕΥΤΕΡΑ- ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΕΣ 10.00-15.00

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία των προϊόντων σας α) συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα  που παρέχεται στην ηλεκτρονική μας σελίδα ή με μεταγενέστερο της παραγγελίας σας e mail, στο [email protected], εφόσον αυτό αποσταλεί και ληφθεί από μας αυθημερόν, δηλαδή την ίδια μέρα λήψης του e mail παραγγελίας σας   καθώς και β) με ενημέρωση μας στα τηλέφωνα 2810301677 ή 6948595222, εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελίας σας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2810301677 ή 6948595222 ή με e mail στο [email protected], είτε επισκεπτόμενοι το φυσικό μας κατάστημα εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί, μονομερώς και  κατά την κρίση του ,τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με μόνη την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη επί των παρόντων όρων. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η τακτική επίσκεψη καθώς και ανάγνωση αυτών για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες που τυχόν έχετε ήδη κάνει. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους γενικούς όρους χρήσης και συναλλαγών, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:  

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση

Οδός 1866, αρ 31, ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2810301677 ή 6948595222 

Ε mail 

 [email protected]